11 marca 2024 –

Wsparliśmy uczniów Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku w projekcie „TRADYCYJNY SAD”. Paweł Pączka prezentował i omawiał owoce jabłoni oraz aspekty produkcji sadowniczej.

Tradycyjny Sad jest ogólnopolskim konkursem grantowym, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych. Projekt kierujemy do szkót podstawowych i ponadpodstawowych.

Tradycyjny Sad Projekt Edukacyjny Fundacja BOŚ