30 marca 2024 – Murarka jest niezbędna dla uprawy czereśni – Paweł Pączka, Galster

Zapylanie to według Pawła Pączka z grupy producentów Galster klucz do obfitych plonów i wysokiej jakości owoców.

Zapylanie kwiatów roślin owadopylnych to niezwykle istotny proces w produkcji ogrodniczej, często niedoceniany przez producentów owoców. Bez niego niemożliwe jest uzyskanie obfitych plonów i wysokiej jakości owoców i nasion.

Niedostateczna liczba owadów zapylających na plantacjach roślin owadopylnych może prowadzić do: spadku plonów, pogorszenia jakości owoców i nasion, całkowitego braku zawiązywania owoców w przypadku gatunków obcopylnych, wymagających zapylenia krzyżowego (np. Czereśnie)

Zapylanie to korzyści:

  • Zwiększenie plonów
  • Poprawa jakości owoców i nasion
  • Wzrost odporności roślin na choroby
  • Ochrona środowiska naturalnego

Murarka ogrodowa – idealny zapylacz ponieważ oblatuje ponad 140 gatunków roślin, w tym wszystkie rośliny sadownicze. Jest bardzo skutecznym zapylaczem, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Populacji murarki ogrodowej na plantacjach może znacząco poprawić jakość i ilość plonów.

Zapylanie to naturalny i tani sposób na zwiększenie plonów i poprawę jakości owoców. Warto o tym pamiętać i dbać o owady zapylające, w tym o murarkę ogrodową. Murarka jest jedną z najbardziej skutecznych w zapylaniu pszczół. Corocznie zwiększamy obszar zapylania w naszych sadach. W uprawie czereśni mam 10 uli na hektar – mówi Paweł Pączka, Prezes grupy Galster, stosujący murarkę w swoim sadzie czereśniowym.

Paweł Pączka w filmie niżej opowiada dlaczego zdecydował się na murarkę, mimo iż posiada pszczoły miodne i jakie widzi efekty jej pracy. Zapraszamy do oglądania: