CERTYFIKATY

Wszystkie gospodarstwa wchodzące w skład grupy posiadają certyfikat Integrowanej Produkcji owoców
GPO Galster posiada certyfikat jakości Global GAP.

Dokument ten potwierdza spełnianie szeregu wymagań dla produkcji pierwotnej. Zapewnia najwyższą jakość i przede wszystkim bezpieczeństwo produkowanej żywności. Jest to świadectwo bezpieczeństwa zdrowotnego produktów oraz potwierdzenie zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami.
Część produkcyjna zakładu, chłodnie, sortownie oraz transport spełniają wymogi HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). System ten zapewnia bezpieczeństwo produkowanej żywności.

Copyright 1974-2016 Grupa Producentów Owoców GALSTER

Strona główna | O grupie | Oferta | Galeria | Kontakt