Czemu warto być w grupie producenckiej?  |  2011-07-01

Nie od dziś wiadomo, że grupy producenckie dają szansę na rozwój, na lepszą pozycję na rynku. Pod względem ilości takich grup przoduje województwo kujawsko-pomorskie. Tam jest ich ponad sto.

Jak informuje TVP Info, "coraz więcej także wyzwań podejmowanych przez gospodarzy z tego regionu, bo wspólne działanie stawia przed nimi nowe możliwości. A co ważne ? umiejętnie potrafią je wykorzystać.

"Odkąd jesteśmy grupą producentów dużym sukcesem jest spełnianie wymogów wymagających klientów. Osiągnęliśmy to dzięki wprowadzaniu najwyższych standardów w produkcji owoców i w sadach. Zainwestowaliśmy. Mamy owoce zdrowe, o potwierdzonej wysokiej jakości. I bogatą ofertę, właśnie dzięki temu współpracujemy z dużymi sieciami handlowymi i z mniejszymi sklepami, nie ma problemu z rynkiem zbytu" - zadowolona przyznaje Aleksandra Szymanowska, członek grupy.

"Przede wszystkim możemy łatwiej sprzedawać ten nasz wyprodukowany towar. Grupa dba o to, by bezpośrednio trafiać do odbiorcy, żeby pomijać pośredników, bo wtedy wynik ekonomiczny jest zdecydowanie lepszy. Poza tym korzystamy również ze sprzętu, który grupa nam wypożycza np. wózki widłowe, platforma sadownicza, to bardzo duże ułatwienie ocenia" - Grażyna Pączka, wiceprezes grupy "Galster".

Grupy producenckie to nie tylko nowe możliwości działania czy zwiększenie siły ekonomicznej, lecz także nowe kanały zbytu i lepsza pozycja negocjacyjna. Potwierdzają to członkowie grupy producentów warzyw z Czarnowa.

"Dzięki temu, że mamy określone zaplecze w przechowalnictwie, w przygotowaniu towaru, możliwości zapakowania i w transporcie, to ta produkcja wzrasta" - stwierdza Mirosław Gajdemski, prezes grupy "Oleris".

"Inwestujemy w linię do konfekcjonowania marchwi i cebuli, stawiamy nowy obiekt, w którym będziemy kroić i szatkować warzywa, doinwestowujemy również transport. Zarabiamy, to możemy inwestować, bo mamy perspektywy" - dodaje Kamil Gajdemski, członek grupy "Oleris".

Pojedynczym producentom trudno sprostać wymogom rynku. Dlatego grup producenckich na Kujawach i Pomorzu przybywa. W województwie kujawsko-pomorskim działają 22 grupy producentów owoców i warzyw oraz 83 grupy producentów rolnych utworzone w sektorach: konie żywe, mięso końskie; żywiec wołowy, mięso wołowe; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe; mleko krowie , owcze lub kozie; ziarno zbóż; nasiona roślin oleistych; ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych; ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin- sadowniczych i ozdobnych ; buraki cukrowe; liście tytoniu suszone; materiał siewny i sadzeniaki.

"Na przestrzeni kilku lat zwiększyła się liczba grup, które korzystają z pomocy finansowej i liczba grup, które powstają, rejestrują swoją działalność. A to oznacza, że jest zainteresowanie. To z kolei wynika z potrzeby ekonomicznej budowania swojej siły an rynku, ochrony interesów, a także budowaniu pozycji wobec handlu i przetwórstwa" - informuje Andrzej Gross, dyr. ARiMR w Toruniu.

Wspólne działanie może przynieść imponujące efekty. Przekonali się o tym członkowie grupy producentów owoców z Wierzchucic w gminie Sicienko. Działają od 2008 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, a owoce pracy przerosły ich oczekiwania. Znacząco poprawiła się efektywność ich gospodarowania, zwiększyły się także możliwości produkcyjne i jakościowe.


"Rozpoczęliśmy realizację planu dochodzenia do uznania w 2009 roku, jest to już w tej chwili trzeci rok realizacji planu. Najważniejsze było to, że musieliśmy stworzyć plan działania na pięć lat. Mieliśmy mobilizację, a to daje perspektywę. Dziś można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Realizujemy swoje marzenia. To był ogrom pracy całego zespołu. Teraz wiem, że warto było ryzyko podjąć, by móc funkcjonować jako partner także na rynkach międzynarodowych. Mamy silną pozycję na rynku i klientów, którzy o nas zabiegają" - przyznaje Paweł Pączka, prezes grupy "Galster".

Obecnie gospodarstwa zarządzane przez grupę z gminy Sicienko liczą łącznie około 100 hektarów sadów. Grupa produkuje rocznie 3 tysiące ton jabłek, 300 ton śliwek, 250 ton gruszek i 50 ton czereśni. Rozwija swoją działalność dzięki dotacjom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy z Wierzchucic dzięki unijnemu wsparciu kupili nowoczesny sprzęt, zainwestowali również w nowe obiekty. Komory chłodnicze zapewniają utrzymanie najwyższej jakości przechowywanych owoców przez cały rok. Maszyna sortownicza z wodnym rozładunkiem pozwala wyselekcjonować to, co dla klientów najlepsze.

Dzięki temu grupa szturmem podbija rynek. Uczestniczy w ogólnopolskim programie ?Polskie Jabłko Wysokiej Jakości?, którego celem jest dostarczenie konsumentom jabłek o najwyższych parametrach jakościowych. Zdobyła również certyfikat jakości Integrowanej Produkcji. Dostarcza owoce do sieci sklepów delikatesowych, supermarketów, hipermarketów, zakładów przetwórczych w kraju, a także eksportuje je do różnych krajów europejskich.

Zmieniła się sytuacja na rynku rolnym, ale także świadomość i mentalność rolników.

"Dzisiaj grupy wracają do łask, bo dają szansę zawarcia długoterminowych umów na dostawy, wyrównania produkcji i opłacalności, bo teraz przemysł rolno spożywczy chce kupić duże partie produktów o wysokiej jakości" - wylicza Andrzej Baranowski, dyr. Generalny UW w Bydgoszczy.

Rolnicy coraz chętniej łączą się w grupy, ale także widzą przyszłość dla wspólnego działania kilku grup.

"Powstał Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Izba Gospodarcza, możemy na wszystkich płaszczyznach nawzajem sobie pomóc i osiągnąć więcej niż pojedyncza grupa. Im nas więcej, tym większa siła przebicia" - przyznaje Ireneusz Góra z grupy producentów trzody chlewnej "Farpol".

Grupy producentów owoców i warzyw korzystające z unijnej pomocy z Kujaw i Pomorza otrzymały wsparcie w wysokości ok. 214 mln. złotych. Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa najczęściej wykorzystują na budowę budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, zagospodarowanie terenu, zakup narzędzi i montaż maszyn oraz zakup samochodów ciężarowych".


Źródło: Maria Sikorska, TVP Bydgoszcz, TVP Info, www.tvp.info, fot. sxc.hu

link do artykułu: http://www.agronews.com.pl/print.php?id=6&aid=10021
Powrót  |  Archiwum aktualności

Copyright 1974-2016 Grupa Producentów Owoców GALSTER

Strona główna | O grupie | Oferta | Galeria | Kontakt